Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną