Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków +oświadczenie