Przypomnienie o opłatach cmentarnych

Szanowni Państwo przypominamy o wnoszeniu opłat "rezerwacyjnych" na miejsca grzebalne.

Opłatę można wnieść na okres 10 lub 20 lat.

Zgodnie z art.7 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób może być użyty do ponownego pochówku po upływie 20 lat jeżeli jakakolwiek osoba nie zgłosi zastrzeżenia przeciw temu i nie uiści opłaty przewidzianej za miejsce grobowe.

Oznacza to, że w przypadku braku opłaty możemy zgodnie z prawem przystąpić do rozbiórki obecnego nagrobka i wykorzystać miejsce grzebalne dla innej osoby.

Z wnoszonych opłat utrzymywany jest nasz Cmentarz Komunalny, prosimy o zrozumienie i regulowanie opłat.