O firmie

Spółka pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 30.12.2020 roku. Akt notarialny był zarazem aktem przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim ( zakładu budżetowego) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i aktem założycielskim Spółki.

Główną działalnością Spółki jest działalność wodno-kanalizacyjna i realizacja zadania własnego Gminy Gorzów Śląski w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków, a także utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej oraz administrowanie cmentarzem komunalnym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka działa na podstawie: Kodeksu Handlowego, ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 zm. Dz.U. z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzadzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz aktu założycielskiego spółki.

Spółka świadczy również szereg innych usług - zapraszamy do kontaktu