Aktualny cennik wywozu nieczystości płynnych

Szanowni Państwo,

 

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb i osadników). Usługę realizujemy wyspecjalizowanym wozem asenizacyjnym lub beczkami asenizacyjnymi - w zależności od dostępności i ilości nieczystości.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Telefon zgłoszeniowy : 34 359 40 70    e-mail : zuk@gorzowslaski.pl 

Usługi są wykonywane w godzinach pracy Spółki:

- poniedziałek -piątek  w godzinach 7-15

W przypadkach awaryjnych usługa może być świadczona w trybie natychmiastowym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Przypominamy :

Ścieki są realnym zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla życia człowieka, wywóz nieczystości płynnych i konieczność korzystania z usług asenizacyjnych została uregulowana prawnie.
Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego, musi mieć ważną umowę na jego opróżnianie zawartą z firmą, która posiada uprawnienia odnośnie wypompowywania szamba oraz transportowania nieczystości płynnych.
Poza tym użytkownik zbiornika musi również posiadać rachunki za wywóz nieczystości płynnych.
Uchylanie się od odpowiedzialności wywozu szamba może grozić nałożeniem wysokich kar pieniężnych i skierowaniem sprawy do sądu, co może zakończyć się nałożeniem wysokiej grzywny na właściciela nieruchomości. 

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622,t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888)

 

Cennik Usług obowiązujący od dnia : 15.05.2022

Ceny brutto z VAT 8%

Wybranie i transport nieczystości:

W godzinach pracy Spółki:

 Wywóz Szamba  dla osób prywatnych

2m3 - 79,00 zł

3m3 - 118,55 zł

4m3 - 158,00 zł 

Przy wywozie Szamba gdzie ilość m3 jest większa niż 4m3 stosowana będzie kalkulacja zależna od ilości kilometrów i ilości nieczystości wg parametrów:

opłata podstawowa - 47,00 zł (zawiera dwa cykle pompowania)

cykl dojazdu /km - 5,30 zł

cykl pompowania 1m3 - 8,85 zł

 

Wywóz przydomowych oczyszczalni dla osób prywatnych

2m3 - 120,60zł

3m3 - 180,00zł

4m3 - 239,20zł

 

Wywóz nieczystości przemysłowych 

Stosowana będzie kalkulacja zależna od ilości kilometrów i ilości nieczystości wg parametrów:

opłata podstawowa - 50,00 zł (zawiera dwa cykle pompowania)

cykl dojazdu /km - 5,30 zł

cykl pompowania 1m3 - 8,85 zł

 

Poza godzinami pracy Spółki:

Wywóz Szamba  dla osób prywatnych

2m3 - 88,00 zł

3m3 - 132,05 zł

4m3 - 176,00 zł 

Przy wywozie Szamba gdzie ilość m3 jest większa niż 4m3 stosowana będzie kalkulacja zależna od ilości kilometrów i ilości nieczystości wg parametrów:

opłata podstawowa - 49,00 zł (zawiera dwa cykle pompowania)

cykl dojazdu /km - 5,30zł

cykl pompowania 1m3 - 9,55 zł

 

Wywóz przydomowych oczyszczalni dla osób prywatnych

2m3 - 133,60zł

3m3 - 193,00zł

4m3 - 252,00zł

 

Wywóz nieczystości przemysłowych 

Stosowana będzie kalkulacja zależna od ilości kilometrów i ilości nieczystości wg parametrów:

opłata podstawowa - 55,00zł (zawiera dwa cykle pompowania)

cykl dojazdu /km - 5,30zł

cykl pompowania 1m3 - 9,55zł

 

Opłaty dodatkowe już skalkulowane w powyższych:

Unieszkodliwienie odebranych ścieków i osadów:

- 1m3 ścieków –  5,18 zł                           

- 1 m3 osadów wynosi –  21,60 zł

- 1 m3 ścieków przemysłowych – 5,72 zł 

 

Opłaty dodatkowe mogące wystąpić:

Przekroczenie dopuszczalnych wartości ChZT

 -0,65 zł netto za 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne –  5000 mg O2/dcm3