Konkurs dla dzieci i młodzieży "Od kropelki do kropelki - 2021"

Miło nam Państwa poinformować, że przy partnerstwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, realizując zadania społeczne i edukacyjne Spółki ogłaszamy Konkurs.

Tematem Konkursu jest racjonalne gospodarowanie wodą w celu zminimalizowania jej marnotrawienia oraz przeciwdziałanie suszy
i podejmowanie działań mających na celu ograniczenie jej skutków.

Celem Konkursu jest:

  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzież z terenu gminy Gorzów Śląski;
  • wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie jej skutków;
  • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;
  • rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności dzieci i młodzieży.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu i zachęcamy do udziału.

Prace należy dostarczyć do partnera konkursu : Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski do  dnia 10 grudnia 2021r.

Pliki do pobrania