Czyszczenie Kanalizacji Sanitarnej I Deszczowej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o.o. wykonuje usługi serwisowe polegające na czyszczeniu kanalizacji sanitarnej jak i kanalizacji deszczowej. 

W przypadku zainteresowania powyższymi usługami zapraszamy do kontaktu.

+48343594070

zuk@gorzowslaski.pl